Zohar'ın Sırlarını Keşfedin

Zohar, günümüzün yeni arzusunu doyurmak için yazılmıştır.

Zoharinsanlığın bugün gelmiş olduğu koşulu, büyüen stresi, depresyonu ve global sorunları 2.000 yıl önce tarif etmiştir. Bu sorunların çözümünün, içinde bulunduğumuz gerçek realiteyi keşfetmemizin olduğunu ve bu realitenin yeni bir arzudan doğacağını, bizi sınırsız ve ebediyen sürecek olan doyum ve hazza götürecek olduğunu açıklamıştır. Bu arzu, insanı ben merkezli tutumunun ötesine yükseltebilir. Potansiyel olarak zaten mevcut olan ahengi keşfetme arzusu, insanın onu harekete geçirmesiyle doğabilir.


Zoharyaşamlarını hayatın en temel sorularına cevap bulmaya adamış olan Kabalist Şimon Bar Yohai ve dokuz öğrencisi tarafından yazılmıştır. Bunu yapmalarıyla beraber, realitenin tamamını edinmişlerdir. Zohar'ı, bu yeni arzuyu çağımızda doyurmamıza yardımcı olması için yazmışlardır. Sanki çeşitli masallar, hikayeler, resimler ve tarihi olaylardan bahsediyormuş gibi görünen bu kitap, aslında gizli bir dilde yazılmıştır. Zohar'ın aslında neyden bahsettiğini anlamak için, metinle beraber rehberliğe de ihtiyaç vardır. Bu eğitim ile kişi içsel değişikliklerden geçerek realiteyi kendi içinde algılamasına dair yeni bir duyu edinir. Kişi bu sayede Zohar'da tarif edilen manevi dünyayı görmeye başlar.