Kabalist Yazarlar

Baal HaSulam, Rabaş ve Raşbi'nin  yazıları vasıtasıyla otantik Kabala üzerine yaptığımız araştırmalarda bize katılın. Geçmişte yaşamış olan diğer Kabalistik yazarlar arasından seçilmiş olan bu yazarlar, insanoğlunun kökenini, hayattaki amacını ve vücudun beş duyusu ile sınırlanmadan realitenin algılanması konularını araştırabilmemiz için bizlere bilimsel bir metot sağlamışlardır. Özellikle Baal HaSulam'ın yazıları, günümüzün nesline yönelik olarak yazılmıştır. Varoluşun amacını derinlemesine araştırabilmesi için yol boyunca deneyimleyeceklerini neslimizin en iyi anlayabileceği şekilde yazmıştır.

                                                              
Baal HaSulam

Kabalist Yehuda Leib HaLevi Aşlag (1884-1954), Zohar Kitabı'na yapmış olduğu Sulam (merdiven) yorumu ile Baal HaSulam (Merdivenin Sahibi) olarak da tanınır. Baal HaSulam, hayatını Kabala bilgeliği üzerine açıklamalar ve yenilikler yapmaya ve bu bilgeliğin hem İsrail'de hem bütün dünyada dağıtımını yapmaya adamıştır. Kendisi Kabala bilgeliğinin eğitimi üzerine o denli eşsiz bir metot oluşturmuştur ki, bu metot vasıtasıyla okuyan herhangi bir kişi realitenin derinliklerine girip realitenin köklerini ve varoluşunun sebebini keşfedebilir.

Baruch Shalom HaLevi Ashlag

Kabalist Baruh Şalom HaLevi Aşlag (Rabaş), neslin en büyük Kabalisti olan Baal HaSulam'ın oğlu olmakla beraber halefi de olmuştur. O, babasının üretmiş olduğu malzemeleri dünyanın anlayabileceği bir şekilde tekrar kaleme almış olan, üretken bir yazardı. Bu sayede Rabaş, Baal HaSulam'ın metodunu kullanarak ilerlememizi mümkün kılmış olan kişi olmuştur. Buna ilaveten, Rabaş, içinde yaşamış olduğu Hasidik toplumun tüm tepkilerini hiçe sayarak, Kabala öğrenmek isteyen herkese bu bilgeliği açarak bu konuda devrim niteliği taşıyan adımı atmıştır. Michael Laitman, Rabaş'ın son 13 yılı boyunca öğrencisi ve kişisel asistanı olmuştur. Dr. Laitman, Baal HaSulam ve oğlu Rabaş tarafından çağımıza kadar ulaştırılmış olan otantik Kabala'nin öğretim silsilesini sürdürmektedir.

Rabbi Shimon Bar-Yochai

Zohar Kitabı'nın yazarı olan Kabalist Şimon Bar-Yohai (Raşbi), 2. yüzyılda yaşamış olan büyük bir erdemliydi. Raşbi'nin adı birçok efsanede ve sürekli olarak zamanının kutsal İbranice metinleri olan Talmud ile Midraş'ta geçer. Raşbi, Romalılar tarafından vahşice idam edilmiş ve zamanının en büyük Kabalisti olan Kabalist Akiva'nın öğrencisiydi. Raşbi, ortam tekrar geri dönmeleri için güvenli olana kadar oğluyla beraber 13 yıl boyunca bir mağarada saklanmıştır. Bunun ardından, Zohar Kitabı'nı yazmasında kendisine yardımcı olmuş olan 9 öğrenci toplamıştır. Baal HaSulam, Raşbi ve öğrencileri hakkında, mükemmelliğe ulaşmış olan, yani kişinin ruhunun ıslahını tamamlayan 125 manevi dereceyi edinmiş olan tek varlıklar olduklarını söylemiştir.

Michael Laitman

Dr. Michael Laitman (1946-), kendisini Kabala bilgeliğinin öğretimine ve paylaşımına adamış olan Bney Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü'nün kurucusu ve başkanıdır. Kendisi bir Ontoloji profesörü olup Felsefe ve Kabala konularında doktora derecesine ve Tıbbi Sibernetik dalında yüksek lisansa sahiptir.

Realitenin kapsamlı sistemini öğrenebileceği bir yeri hayatı boyunca aramış olan Dr. Laitman, arayışının en sonunda büyük Kabalist Baal HaSulam'ın (bkz. üstte) ilk oğlu ve halefi olan Kabalist Baruh Şalom Aşlag (Rabaş) ile karşılaştı ve onun öğrencisi oldu. Bundan sonraki ve 1979-1991 yılları arasında geçen 12 yıl boyunca Rabaş'ın yanından hiç ayrılmadı, ta ki Rabaş vefat edene kadar.

Dr. Laitman, Rabaş'ın kişisel asistanı, sekreteri ve önde gelen öğrencisiydi. Rabaş'ın kendisini teşvik etmesiyle Dr. Laitman 1983 yılında ilk üç kitabını yazdı. Rabaş'ın isteği üzerine, Dr. Laitman edinmiş olduğu bilgiyi Rabaş'ın vefatından sonra geliştirmeye ve açık bir şekilde yaymaya başladı. 1991 yılında Bney Baruh'u kurdu. Bney Baruh, Baal HaSulam ve Rabaş'ın mirasını günbegün uygulamakta olan bir grup Kabala öğrencisinde oluşmaktaydı. Günümüzde ise Bney Baruh, dünyanın dört bir yanında bulunan, Kabala bilgeliğini araştıran, öğrenen ve yayan binlerce öğrenciden oluşan, geniş çaplı uluslararası bir organizasyon olmuştur.