Kurslara Genel Bakış


Kabala'nın Esasları


Kabala'nın Esasları Kursu, tabiatın temel kanunlarının hem dünyayı hem de bireyi ne şekilde etkilediğini açıklayan, çift yönlü ve eşsiz bir yaklaşım kullanmaktadır. Her hafta yeni bir kavram sunulacaktır. Haftanın ilk dersinde bu kavram global bir bakış açısından, toplumu ve gelişimimizi nasıl etkilediği incelenecektir. Haftanın ikinci dersinde ise bu kavram bireyin bakış açısından incelenecektir. Yaptıklarımızı neden yapıyoruz ve hissettiğimiz gibi neden hissediyoruz? Bu şekilde, her bir kavram canlı olarak, eylem halindeyken gözlemlenebilir ve doğrulanabilir. Kendi tabiatımızı anlayarak, daha ahenkli bir dünya yaratmak için elimizdeki araçları geliştirebiliriz. 


Kabala'nın Esasları:

 •   Yaratılışın Evrimi
 •    İnsanlığın İşletim Sistemi
 •    Realitenin Algılanması
 •    Yargılar: Haz ve acı
 •    Yargılar: Kalpteki nokta
 •    Gizlilik: Eksik duyularımız
 •    Egoizm: Bizi kontrol eden tabiatımız
 •    Aramızdaki bağ
 •    Yeni bir işletim sistemi
 •   Yeni bir arzunun doğuşu
 •    Özgür Seçim
 •    Neyin Değişmesi Gerekiyor?

Orta Düzey Kabala

Orta Düzey Kabala kursunun ilk bölümü, 20. yüzyılın büyük Kabalisti Baruh Şalom HaLevi Aşlag (Rabaş) tarafından yazılmış olan Kabalistik makaleler çerçevesinde "toplum" ve "grup" konularını inceler. Bunun karşın, Yaratılışın Yapısı konusundaki dersler, size "maneviyat" dediğimiz dünya hakkında yapısal bilgi vererek Kabala hakkında bilimsel bir anlayış edinmenizi sağlar.  

Rabaş'ın Kabalistik Makaleleri Üzerine Dersler: (makaleler eğitmenin takdirine göre değişebilir)

 •   "You Stand Today, All of You"
 •   "Sometimes Spirituality is Called a "Soul""
 •   "Make Yourself a Rav, Buy Yourself a Friend "
 •   "Mighty Rock of My Salvation"
 •   "Concerning Bestowal"
 •   "The Need for Love of Friends"
 •   "One Should Always Sell the Beams of His House"
 •   "Aravut"
 •   Soru-Cevap Saati

Yaratılışın Yapısı Üzerine Dersler:

 •   "Işıklar, Kaplar ve Işığın Dört Safhası"
 •   "Tsimtsum (Kısıtlama) ve Masah (Perde)"
 •   "Beating of Inner Light with Surrounding Light"
 •   "Işıklarda ve Kaplarda Zıt Değerler"
 •   "Bina and Malhut'un Çiftleşmesi"
 •   "Nikudim Dünyası, Katnut (Küçüklük) ve Gadlut (Büyüklük)"
 •   "Kırılma ve Islah Dünyası" - Bölüm 1
 •   "Adam HaRişon; Açık Soru-Cevap" - Bölüm 2

İleri Düzey Kabala

İleri Düzey Kabala Kursu, bu noktaya kadar açıklanmış tüm kavramları bir araya getirir ve hayatınıza yeni bir yaklaşım şekli sağlar. Gelişmiş Seminerler, Kabala çalışmalarına devam etmek isteyenlere Kabala Kabala Eğitim Merkezi'nin kurslarının ötesinde çalışmak için mevcut olan fırsatlar ve Kabala'nın ilkelerinin pratik olarak uygulanabilmesi hakkında geniş çaplı bilgi sağlar.

Seminerler

 •   Bney Baruh Kimdir?
 •   Grup ve Dostlar
 •   Erkekler ve Kadınlar
 •   Bilgeliğin Paylaşımı
 •   Öğrenciden Dosta
 •   Açık Soru-Cevap

Rabaş Makaleleri

 •   "Birliğimizin Amacı"
 •   "Birliğimizin Önemi"
 •   "Dost Sevgisi"
 •   "Her Biri Dostuna Yardım Etti"
 •   "Dostların Önemi"
 •   Becoming Responsible for One Another

Ptiha / Şamati

Bu dersler ikişer bölümden oluşur. Dersin ilk 45 dakikasında, Yaratılışın Yapısı kursunda tanıtılmış olan malzemeye daha derin bir şekilde değinilir. İkinci 45 dakikada ise Baal HaSulam'ın Şamati makaleleri hakkında bir sohbet ortamı yaratılır.


Dr. Laitman'ın Haftalık Ders Değerlendirmesi

Her hafta, öğrencilerin Dr. Michael Laitman'ın günlük derslerinden birini seyretmeleri istenir. Değerlendirme dersinde öğrencilere, izledikleri dersteki kavramları daha yakından inceleme ve bunlarla ilgili soru sorabilme imkanı verilmektedir.