Kurs Kataloğu

Kabala'nın Esasları

Kabala'nın Esasları Kursu; arzuların evrimi, insanlığın işletim sistemi, realitenin algılanması ve özgür seçim gibi temel Kabalistik kavramları tanıtır. Deneyimli eğitmenlerimiz, dünyanın ilk yaratılışından günümüze dek gelişmesine sebep olan kuvvetleri ve bu kuvvetlerin bizi nasıl ilerletmeye devam ettiğini anlamanıza yardımcı olacaktır. Eşsiz bir bakış açısı kazandıracak olan bu kurs, haftada bir ders Kabalistik kavramlara global ve toplumsal seviyelerde değinirken haftada bir ders de aynı kavramlara tamamen kişisel bir açıdan yaklaşacaktır. Kavramların tanıtılıp açıklandığı bu derslerde istediğiniz zaman eğitmenlere soru yöneltmeniz mümkündür.


Kabala'nın Esasları Kursunda öğrendiğiniz kavramları pratik olarak uygulamayı öğrenirsiniz ve bu sayede Kabalistik öğreniminize devam edebilmenize olanak sağlayacak olan temelleri edinirsiniz.Ön koşul: Yok

Süre:  12 hafta

Ders Planı: İki farklı günde olmak üzere haftada iki ders verilir. Tıpkı fiziksel bir sınıftaki gibi burada da öğrencilerin ders sırasında kendi aralarında konuşmalarının uygun olmayacağından ve başkalarının dersin içeriğine odaklanmalarına engel olabileceğinden dolayı, öğrencilerin kendi aralarında sosyalleşebilmeleri açısından ders başlamadan birkaç dakika önce sınıfa gelmeleri tavsiye edilir.

Ders günleri ve saatleri: Pazartesi günleri saat 20:30 ile 9:15 arası ve Çarşamba günleri saat 21:00 ile 22:15 arası.


Orta Düzey Kabala

Orta Düzey Kabala Kursunda toplumun Kabala'daki rolü ve işlevinin ne olduğu ile ilgili olan Kabalistik metinler incelenecektir. Grup çalışması kavramının tanıtılacağı gibi eğitimin hedeflerine daha çabuk ulaşabilmek açısından kişinin bulunduğu toplumun nasıl kullanılabileceği konusu açıklanacaktır. Buna ilave olarak, Yaratılışın Yapısı konusunda bir kurstan da geçilecektir ve burada Kabala'nın bilimsel temelleri ve Partsufim, Sefirot ve Dünyalar'ın dili de anlatılacaktır.Ön koşul: Kabala'nın Esasları

Süre:  12 hafta

Ders Planı: İki farklı günde olmak üzere haftada iki ders verilir. Tıpkı fiziksel bir sınıftaki gibi burada da öğrencilerin ders sırasında kendi aralarında konuşmalarının uygun olmayacağından ve başkalarının dersin içeriğine odaklanmalarına engel olabileceğinden dolayı, öğrencilerin kendi aralarında sosyalleşebilmeleri açısından ders başlamadan birkaç dakika önce sınıfa gelmeleri tavsiye edilir.

Ders günleri ve saatleri: Düzenleniyor… 


İleri Düzey Kabala

Kabala'nın Esasları ve Orta Düzey Kabala kurslarında sağlam bir temel edindikten sonra, artık daha derin bir eğitim olan İleri Düzey Kabala Kursu ile öğreniminize devam edebilirsiniz. Bu bilgeliği pratik yönüyle hayatınızda uygulamaya başlayarak, haftalık seminerler sayesinde Bney Baruh eğitmenleriyle daha yakından çalışma olanağını edineceksiniz.


Bney Baruh'un kurucusu ve günümüzün en önde gelen Kabalisti olan Dr. Michael Laitman'ın dersleri tanıtılacaktır. Haftada bir kez, Eğitim Merkezi eğitmenleri Dr. Laitman'ın derslerinden birini sizlerle gözden geçirip özel bir soru-cevap saati düzenleyecektir. Bu sayede o haftanın konusuna daha derin bir biçimde dalmanız mümkün olacaktır.


Buna ilaveten, insanlığın bundan sonraki gelişimi için bir şablon oluşturan, Kabala'nın teknik yönlerinin incelenmesine devam edilecektir. Şamati kitabından makaleler de tanıtılacaktır. Bu makaleler, Kabala'nın özünü bulunduran ve bu öz ile kişisel olarak yoğun biçimde bağ kurmamızı sağlayan, Baal HaSulam'ın çok özel makaleleridir.Ön koşul: Orta Düzey Kabala

Süre:  12 hafta

Ders Planı: Üç farklı günde olmak üzere haftada üç ders verilir.

Pazar günleri, saat 21:00 Özel Konulu Seminerler ve Rabash'ın Makalelerinden oluşan bir kombinasyon

Ptiha / Şamati Makaleleri

Dr. Laitman'ın derslerinden birinin gözden geçirilmesi ve soru-cevap saati


Kursun Eğitmenleri

Eğitim Merkezi'ndeki eğitmenler, binlerce yıl önce Hz. İbrahim ile başlamış olan öğretim geleneğini günümüzde devam ettirmekte olan, Dr. Michael Laitman'ın ileri seviyeli öğrencilerindendir. Çalışma programı, tüm zamanların en büyük Kabalistlerin kaynakları temelinde hazırlanmıştır: Zohar, Ari'nin çalışmaları ve Baal HaSulam'ın yazıları. Eğitmenler, kişisel yolculuğunuz için gerekli olan kavramları ve dili anlamanızda size rehberlik edeceklerdir.


Dr. Laitman, Kabala Eğitim Merkezi ile kişisel olarak ilgilenmektedir ve zaman zaman Kabala Eğitim Merkezi öğrencileri için özel olarak dersler ve malzeme verecektir. Çalışma süreci boyunca, doğrudan Dr Laitman ile çalışmanız ve onun verdiği dersleri izlemeniz için gerekli olan temelleri geliştirebileceksiniz. Dr. Laitman'ın bu dersleri Bney Baruh'tan yayınlanır ve dünyanın dört bir yanındaki binlerce öğrenci tarafından izlenir.