Kabala Nedir?


Kabala Bilgeliğine göre, realite iki kuvvetten veya iki nitelikten oluşmaktadır: Alma arzusu ve ihsan etme arzusu. İhsan etme arzusuna verilen bir diğer isim ise Yaratan. Kabala Bilgeliği, etrafımızdaki her şeyin temelini oluşturan bu iki kuvvetin araştırılmasına yarayan bilimsel bir araçtır.

Dünyamızı fizik, kimya ve biyoloji gibi doğa bilimleri vasıtasıyla keşfederiz. Ancak doğa bilimleri yalnızca beş duyumuz ile algıladığımız fiziksel dünyayı araştırır. İçinde yaşadığımız dünyayı gerçekten anlayabilmemiz için normal duyularımızla algılayamadığımız gizli olan kısmı, yani bu iki arzunun kuvvetleri tarafından kontrol edilen dünyayı keşfedebileceğimiz bir araca ihtiyacımız var. Bu araç, Kabala Bilgeliğidir.

Neden Şimdi?

Kabala, yüzyıllar boyunca "yasaklı" bir konu olmuştur ve yalnızca seçilmiş olan çok az kişiye öğretilmiştir. Hatta, insanları öğrenimden uzak tutabilmek amacıyla, Kabalistler tarafından insanları caydırıcı hikayeler bile uydurulmuştur. Peki, günümüzde neden Kabala herkese açık biçimde her yerde öğretilmekte ve okunmaktadır?

Kabalist Yehuda Aşlag, Vilna Gaon (ARGA) ve birçok başka Kabalistin öngördüğü gibi, 20'ci yüzyılın sonu, insanlık tarihinde köklü bir değişime denk gelmektedir. İnternet, ekonomi ve çevresel koşullar gibi birçok etken sayesinde İnsanlık, tarihinde ilk kez bulunduğu dünyanın global tabiatı ile karşı karşıya kalmıştır. İşte bu, Kabalistlerin tam beklemiş oldukları zamandır, çünkü Kabala, bu yeni, global ve her şeyin birbirine bağlı olduğu dünyada doğru bir şekilde yaşayabilmemiz için gerekli olan araçları sunar.

Bu yasak altık kaldırıldı ve Kabala herkese açık hale geldi. Yirmi birinci yüzyılda insanlık, Kabala'nın aslında ne olduğunu öğrenmeye hazır hale geldi; Kabala, görünen ve görünmeyen dünyalar ile yepyeni bir ilişki kurmanın zaman boyunca test edilmiş, deneyime dayanan bir metodudur.

Hayatımı Nasıl Etkileyecek?

Kabala çalışmak çok etkileyici bir yolculuktur. Dünyaya ve çevremizdeki insanlara olan bakış açımızı değiştirmekle beraber içimizde var olan, ancak bugüne dek farkında bile olmadığımız nitelikleri ortaya çıkarır. Hayatımızın tüm alanlarını, ailemiz, arkadaşlarımız ve iş arkadaşlarımız ile olan ilişkilerimizi etkileyen, keşiflerle dolu bir yolculuktur. Kabala basitçe der ki, eğer arada herhangi bir aracı olmadan Yaratan'la doğrudan nasıl bağ kuracağımızı bilirsek, o zaman içimizdeki pusulayı buluruz. Kabala'nın amacı budur: Yaratan'a doğrudan bağ kurup bu bağı koruyabilmemize yardımcı olmak. Eğer bunu başarırsak, bir daha yönlendirilmeye ihtiyacımız olmayacak.

Kabala Bilgeliğine hoş geldiniz!